prace licencjackie

Prace magisterskie i licencjackie

prace magisterskie

Wszystkie dobre prace licencjackie jak i też pozostałe prace naukowe koniecznie powinny posiadać w swojej treści cytaty z innych naukowych opracowań. Należy jednak podejść do tego działania w zgodzie przyjętymi powszechnie zaleceniami. Pamiętajmy również, że przygotowując jakiekolwiek prace dyplomowe należy umiejętnie dawkować cudze przemyślenia. Chcąc wykonać to dobrze warto poprosić swojego promotora o udostępnienie kilku przykładowych prac innych studentów, co umożliwi nam przekonanie się jak w praktyce wygląda wykorzystanie cytatów.